Ιδιαίτερα 3DsMax Ερωτήσεις

Q: Χρειάζομαι καλό υπολογιστή για να κάνω 3D ?

A: Ναι 9 στις 10 περιπτώσεις ένας καλός υπολογιστής είναι πολύτιμο εργαλείο προκειμένου να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα καλό 3D. Ιδιαίτερα όσο αφορά τον φωτορεαλισμό ένας πολύ καλός υπολογιστής θα μειώσει αρκετά το χρόνο που χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρώσουμε ένα project.

Q: Mac or PC?

A: Πολύ κλασική ερώτηση. Μπορεί τα Mac να είναι ευρύτερα γνωστά στο χώρο του Design, αλλά όσο αφορά τα 3D και οτιδήποτε σχετίζεται με τον τρισδιάστατο σχεδιασμό τα PC προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσο αφορά future hardware upgrades και software applications.

Q: Έχω Apple υπολογιστή. Μπορώ να εγκαταστήσω το 3D Studio Max?

A: Όχι, το 3D Studio Max δεν βγαίνει για περιβάλλον MacOs. Ο μόνος τρόπος είναι τρέχοντας windows λειτουργικό μέσω parallels κάτι το οποίο δεν συνιστάται γιατί “τρώει” πάρα πολλούς πόρους από τον υπολογιστή σας με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να λειτουργήσει σωστά το 3D Studio Max.

Q: Did they dream they might exterminate us?

A: Some half hour later I happened to glance casually across the valley and was much surprised to note three little dots in about the same place I had last seen my friend and his two pack animals.  I am not given to needless worrying, but the more I tried to convince myself that all was well with Powell, and that the dots I had seen on his trail were antelope or wild horses, the less I was able to assure myself.

Overview

Q: You remember when your dad taught you to swim?

A: I do not know your customs, Dejah Thoris, but in my own Virginia a gentleman does not lie to save himself; I am not of Dor; I have never seen the mysterious Iss; the lost sea of Korus is still lost, so far as I am concerned.  Do you believe me?

Q: Why do you have to obey the charm of the Golden Cap?

A: Some half hour later I happened to glance casually across the valley and was much surprised to note three little dots in about the same place I had last seen my friend and his two pack animals.  I am not given to needless worrying, but the more I tried to convince myself that all was well with Powell, and that the dots I had seen on his trail were antelope or wild horses, the less I was able to assure myself.

Q: Would the Londoners have the heart and courage to make a greater Moscow of their mighty province of houses?

A: Some half hour later I happened to glance casually across the valley and was much surprised to note three little dots in about the same place I had last seen my friend and his two pack animals.  I am not given to needless worrying, but the more I tried to convince myself that all was well with Powell, and that the dots I had seen on his trail were antelope or wild horses, the less I was able to assure myself.

Clients

Terms & Conditions

After I had eaten I was greatly invigorated, but feeling the need of rest I stretched out upon the silks and was soon asleep.  I must have slept several hours, as it was dark when I awoke, and I was very cold. I noticed that someone had thrown a fur over me, but it had become partially dislodged and in the darkness I could not see to replace it. Suddenly a hand reached out and pulled the fur over me, shortly afterwards adding another to my covering.

Learn More